logo2_kotokunto.jpg

Kotokunto tarjoaa kuntoutus- ja fysioterapiapalveluja kotiin ja laitoksiin pääkaupunkiseudulla. Liikkuminen on tärkeä taito, jota tulee ylläpitää ja edistää säännöllisesti elämän eri vaiheissa. Itsenäinen liikkuminen mahdollistaa ikääntyneen kotona selviytymisen.Säännöllinen liikuntaharjoittelu on ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa.

Sairastuminen ja sairaalahoito heikentävät nopeasti ikääntyneen toimintakykyä.Toipuminen kotona vaatii usein tehokasta ja oikea-aikaista geriatrista kuntoutusta.Ikääntyvien fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti osaa arvioida yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti kuntoutustarpeen. Kuntoutuminen tapahtuu yhteistyössä kuntoutujan sekä läheisten kanssa ja tarpeen mukaan moniammatillisesti.

Muistikuntoutus kohentaa ja ylläpitää tutkitusti muistisairaan liikkumis- ja toimintakykyä. Kotikuntoutuksena toteutettu fyysinen harjoittelu edistää lihasvoimaa, tasapainoa ja kävelynopeutta. Geriatrinen kuntoutus on meillä erityisosaamista.

Veteraanikuntoutus toteutuu kanssamme palvelusetelillä.

Palvelumme perustuu siihen, että välitämme aidosti ja tasa-arvoisesti sekä kunnioitamme ja arvostamme jokaisen ihmisen elämää. Kuntoutusta toteutamme myönteisellä asenteella ja mahdollisuudella onnistua.

 

Fysioterapialähetteellä lisäksi KELA-korvaus(kela.fi)TILAA nyt ammattitaitoista ja asiantuntevaa kuntoutusta itsellesi.läheisellesi, puolisolle, vanhemmille.Kotokunto fysioterapia palvelee sinua omassa kodissasi keskellä arkea.

 logo2_kotokunto.jpg